New Artwork by Kimberly-Ann Talbert http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/art/all/all/all New Artwork by Kimberly-Ann Talbert New Artwork by Kimberly-Ann Talbert http://www.fineartamerica.com/images/artistlogos/kimberlyann-talbert-1520824568-square.jpg http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/art/all/all/all Kelp by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:22:41 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/kelp-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Crab Shell by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:21:51 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/1-crab-shell-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Sushi To Sake by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:18:44 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/sushi-to-sake-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Saba O Bento by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:17:44 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/saba-o-bento-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
A Classical Beauty by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:00:31 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/a-classical-beauty-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
In All Her Glory by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 22:00:01 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/in-all-her-glory-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
The Lizard And His Pears by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:57:39 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/the-lizard-and-his-pears-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Frogs And Apples by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:56:29 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/frogs-and-apples-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
The Lizard's Apples by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:55:05 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/the-lizards-apples-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Embroidered Wave Top Hat by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:43:32 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/embroidered-wave-top-hat-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
The Lantern Path by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:41:39 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/the-lantern-path-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Gold Lacquer Bowls by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:40:19 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/gold-lacquer-bowls-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Red Rice Bowl Lids by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:38:14 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/red-rice-bowl-lids-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Somayaki Vessels by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:37:25 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/somayaki-vessels-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Geta Still Life With Gourds by Kimberly-Ann Talbert Mon, 03 Dec 2018 21:30:37 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/geta-still-life-with-gourds-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>