New Artwork by Kimberly-Ann Talbert http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/art/all/all/all New Artwork by Kimberly-Ann Talbert New Artwork by Kimberly-Ann Talbert http://www.fineartamerica.com/images/artistlogos/kimberlyann-talbert-1490489627-square.jpg http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/art/all/all/all In The Niche by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 21:05:21 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/in-the-niche-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Enjoying Morning Light by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 21:03:18 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/enjoying-morning-light-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Snail On Blue by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 21:01:42 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/snail-on-blue-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Snail B-w by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 21:00:51 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/snail-b-w-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Am I Blue by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:54:41 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/am-i-blue-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
You Can't See Me by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:52:07 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/you-cant-see-me-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Blending In by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:50:47 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/1-blending-in-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Thoughtful by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:49:58 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/thoughtful-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Western Fence Lizard by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:49:29 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/western-fence-lizard-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Staring Back by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:48:29 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/1-staring-back-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Western Fence Lizard B-w by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:32:31 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/western-fence-lizard-b-w-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Basking by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:31:47 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/3-basking-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Handsome Boy by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:30:34 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/handsome-boy-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
Showing His Colors by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:30:03 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/showing-his-colors-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>
In Full Mating Colors by Kimberly-Ann Talbert Wed, 05 Jul 2017 20:29:32 GMT http://kimberlyann-talbert.artistwebsites.com/featured/in-full-mating-colors-kimberly-ann-talbert.html
 
]]>